Herb Geoportal powiatu strzyżowskiego
WCAG     Zmiana rozmiaru

Dane udostępnione poprzez Geoportal Powiatu Strzyżowskiego stanowią dostęp do usług (usługa wyszukania, usługa przeglądania) o których mowa
w art. 9 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 4 marca 2010r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz.U. z 2010r. nr 76, poz. 489 z późn. zm.)
dla zbiorów danych przestrzennych prowadzonych przez Starostę Strzyżowskiego.

Zawarte w Geoportalu Powiatu Strzyżowskiego informacje oraz generowane z niego wydruki nie stanowią dokumentów w postępowaniach administracyjnych i innych. Mają one wyłącznie charakter poglądowy i mogą być wykorzystywane jedynie w zakresie przybliżonej identyfikacji i lokalizacji przestrzennej obiektów ewidencji gruntów i budynków oraz obiektów pozostałych baz danych. Kopiowanie i publikowanie danych bez zgody jest zabronione.

Starosta Strzyzowski nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody i straty powstałe w wyniku korzystania lub braku możliwości korzystania z tego serwisu.

Wybrane dane naszego serwisu udostępniane są w formie usługi wms pod adresem:
http://strzyzowski.geoportal2.pl/map/geoportal/wms.php
Dane dotyczące geometrii działek i budynków są do pobrania poprzez usługę wfs pod adresem:
http://strzyzowski.geoportal2.pl/map/geoportal/wfs.php
GEOPORTAL - tryb publicznyGEOPORTAL - tryb publiczny
Dane kontaktowe z Powiatowym Ośrodkiem Dokumentacji Geodezyjnej i KartograficznejDane kontaktowe z Powiatowym Ośrodkiem Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
Sprzedaż wyrysów, map i danych GESUT/BDOT500Sprzedaż wyrysów, map i danych GESUT/BDOT500
Sprzedaż wypisów, danych RCiWN i wnioski ZUDSprzedaż wypisów, danych RCiWN i wnioski ZUD
Tryb chroniony Dostęp w trybie chronionym